O firmě            Nabídka            Realizace                Kontakt


English


Jaroslav Tůma


 

    Vznik firmy se datuje do osmdesátých let minulého století, kdy restaurování varhan bylo u nás v tehdejším Československu neznámým pojmem. Restaurovaly se historické varhanní skříně, ale podstata, nástroj sám, unikala pozornosti většiny varhanářů, pracovníků památkových ústavů i vlastníků varhan. Varhanářské firmy, které se daly spočítat na prstech jedné ruky, nástroje většinou nerestaurovaly, ale přestavovaly podle přání varhaníků nebo svých vlastních představ.

  V té době, kdy u nás vládl socialismus a o kostely a historické nástroje nebyl jiný zájem než likvidační, byla na našem území celá řada unikátních barokních nástrojů ve velmi zuboženém stavu. Pohraniční oblasti se navíc vyznačovaly intenzivní snahou prostých a do kostelů nechodících občanů, dokonat dílo zkázy vandalskými zásahy.

  Byl jsem tehdy mladý kněz, který před  studiem theologie vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu, obor umělecká řemesla, a navíc postavený do situace, kdy zaplatit náročnou opravu varhan bylo nad ekonomické možnosti farnosti. První práce tedy byly opravy nástrojů ve farnostech v kterých jsem sloužil.

  Varhany však mají zvláštní kouzlo, o kterém ví nejen varhaníci a návštěvníci kostelů, ale zejména ti, kteří jsou k tomuto nástroji připoutání profesí. Každý nástroj je jiný, každý je originál a staré nástroje, léta stojící na opuštěných kůrech, často zničené až k podstatě, skrývají v sobě neuvěřitelné bohatství lidské zručnosti a krásy zvuku. Varhany si vás podmaní, stalo se to i mně. Od té doby, kdy jsem poprvé uslyšel znovu znějící nástroj, o jehož opravu jsem se přičinil, měl jsem to štěstí, že mi byla svěřena k restaurování řada vynikajících starých nástrojů, patřících u nás k nejstarším a nejlepším.

 
Dnes spolupracuji s několika odborníky - restaurátory a společně tvoříme tým, který je schopný restaurovat nástroj kompletně, včetně skříně a výzdoby. Stavíme však také nové nástroje nebo repliky starých varhan. Vzdušnice jsou vždy zásuvkové a traktury mechanické, ukázky restaurovaných nástrojů či replik naleznete v obrazové příloze.